Vážení čitatelia

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (VSSS) vzniklo v roku 1993 a je to vydavateľstvo najväčšej a najvýznamnejšej spisovateľskej organizácie, ktorá ročne vydáva vyše štyridsať titulov. Našu pozornosť najviac zameriavame na vydávanie diel slovenských autorov, členov Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ale vo všeobecnosti je našou ambíciou vydávať kvalitnú nekomerčnú literatúru vrátane pôvodnej a prekladovej detskej literatúry, ako aj knihy umeleckého prekladu. Okrem pôvodnej literatúry súčasnej či klasickej sa v snahe priniesť čitateľom čo najširšie portfólio titulov, ktoré reagujú na našu každodennú spoločnosť, sme v roku 2003 začali vydávať spoločenskovednú edíciu Pohľady za horizont, ako aj edície Antická knižnica či Knižnica svetových autorov. Hlavným cieľom nášho vydavateľstva nie je prinášať zisk, ale vydávaním kvalitnej nekomerčnej literatúry, takpovediac, napĺňať služby vo verejnom záujme. O tom, že toto naše úsilie je aspoň čiastočne úspešné, svedčia aj mnohé ocenenia odbornej verejnosti. Viaceré tituly, napríklad diela Vladimíra Nabokova Pamäť prehovor či Lužinova obrana v preklade Otakara Kořínka boli ocenené napríklad Cenou, respektíve prémiou Ceny Jána Hollého za najlepší umelecký preklad. Veľké úspechy sme mali a aj máme pri vyhľadávaní mladých literárnych talentov, ktoré boli premiantmi či laureátmi Ceny Ivana Kraska. K oceneným autorom patria Andrej Šeliga, Jaroslav Klus, Pavol Garan, Katarína Džunková, Radoslav Tomáš, Martina Chudík, Martina Grmanová a mnohí ďalší. Viacero našich kníh bolo ocenených Cenami Litfondu, naposledy dielo Antona Hykischa Verte cisárovi, ale aj mnohými prémiami Ceny Litfondu. V ostatnom čase napríklad Ján Tazberík získal v roku 2016 túto prémiu za básnickú zbierku Svetlo a iné stroje. Za túto zbierku dostal aj Cenu PEN klubu. Prémiou Litfondu za detskú literatúru bolo tiež ocenené dielo Viery Švenková Anička má prázdniny. Máme aj laureátku Ceny Bibliotéky 2009 Etelu Farkašovú. Šesťkrát sa naše knihy dostali do finálového výberu v súťaži Anasoft litera o najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. V roku 2017 dostala kniha Etely Farkašovej Scenár cenu odbornej poroty Anasoft litera za najkvalitnejšie prozaické dielo roka. Aj tohto roku je dielo tejto autorky Hodiny lietania zaradené medzi finálovú desiatku najkvalitnejších prozaických kníh, ktoré vyšli v roku 2019. V ostatnom čase sme vydali aj prvý slovenský preklad Nestorovho letopisu Povesti dávnych čias, čo je možno hodnotiť ako významný edičný počin. VSSS je dnes prestížne vydavateľstvo, ktoré sa vybralo ťažkou a strastiplnou cestou vydávania kvalitnej literatúry na úkor komercie. Ale ako sa hovorí „per aspera ad astra“, teda cesta bez prekážok zväčša nikam nevedie, našim cieľom je prinášať náročnému slovenskému čitateľovi knihy vysokej umeleckej hodnoty a trvalej nadčasovej kvality.

Roman Michelko, riaditeľ VSSS, s. r. o.